Yara ve Mukoza Antiseptiği

 OSEPTİN - BÖLÜM BAZINDA KULLANIM ALANLARI

1. İNTANİYE
> EKK GENEL BILGI
> ENFEKTE YARALAR (Diğer kliniklere enfeksiyon tedavisi için konsültas bulunuyorlar)
2. PLASTIK CERRAHI
> HER TÜRLÜ YARA BAKIMI (YANIK/ BASI YARASI / DIYABET YARALARI VENÖZ ULS ERLER) (Birçok hastanede diğer kliniklere yara bakımı konsültasyonda bulunuyorlar)
> OPERASYON ÖNCESI DERI DEZENFEKSIYONU (ÖZELLIKLE ESTETİK OPERASYONLARDA)
> KATATER BAKIMI (SANTRAL VENÖZ/ ÜRİNER )
> OPERASYON SONRASI ENFEKTE SÜTÜR BAKIMI
3.YOĞUN BAKIM
> HER TÜRLÜ YARA BAIKIMI (BASI YARALARI / CERRAHI. YARALAR DIYABET AYAKLAR / VENÖZ ÜLSERLERN / YANIK )
> KATATER BAKIMI (SANTRAL VENÖZ / ÜRİNER / TRAKEOSTOMİ)
>AĞIZ BAKIMI
4. KADIN- DOĞUM
> POLİKLİNİK: BAKTERİYEL / FUNGAL VAJİNAL ENFEKSİYONLAR
> AİLE PLANLAMASI: RİA TAKILMASINDAN ÖNCE/SONRA
: KÜRTAJDAN ÖNCE / SONRA
: MUAYENDEN ÖNCE / SONRA
> DOĞUMHANE: EPİZYOTOMİDEN ÖNCE / SONRA
: SEZARYEN ÖNCESİ DERİ DEZENFEKSİYONU
: DOĞUM SERVİSİ : PERİNE PANSUMANI
: SEZERYAN SONRASI ENFEKTE SÜTÜR BAKIMI
: GÖBEK KARDON BAKIMI
Ø BEBEK YOĞUN BAKIMI : GÖBEK KARDON BAKIMI
Ø JİNEKOLOJİ : OPARASYON ÖNCESİ DERİ DESENFEKSİYONU (VAJENİYODAJ / BOYAMA)
: OPERASYON SONRASI ENFEKTE SÜTÜR BAKIMI/ YARA BAKIMI
>ÜROJİNEKOLAJİ : OPERASYON ÖNCESİ DERİ DEZENFEKSİYONU (VAJEN ANTİSEPTİĞİ
: OPERASYON SONRASİ ENFEKTE SÜTÜR BAKIMI
>ONKOLOJİ : YARA BAKIMI (ONKOLAJİK YARALAR)
: OPERASYON SONRASİ ENFEKTE SÜTÜR BAKIMI
> INFERTILITE : PENİS / VAJEN DEZENFEKSİYONU
5. ORTAPEDİ
Ø YARA BAKIMI (DİYABETİK AYAK / CERRAHİ YARALAR)
Ø AÇIK KEMİK KIRIKLARININ YIKANMASI
Ø KATATER BAKIMI (SANTRAL VENÖZ / ÜRİNER)
Ø OPERASYON SONRASİ ENFEKTE SÜTÜR BAKIMI
6.FFR
Ø YARA BAKIMI (BASI YARASI / CERRAHİ YARALAR
Ø KATATER BAKIMI (SANTRAL VENÖZ ÜRİNER)
7 GENEL CERRAHİ
Ø YARA BAKIMI (CERRAHİ YARALAR / YANIK )
Ø KATATER BAKIMI (SANTRAL VENÖZ / ÜRİNER)
Ø OPERASYON SONRASİ ENFEKTE SÜTÜR BAKIMI
8.ONKOLOJİ / HEMOTAJİ
Ø YARA BAKIMI (CERRAHİ YARALAR / YANIK )
Ø KATATER BAKIMI (SANTRAL VENÖZ / ÜRİNER)
Ø AĞIZ BAKIMI (AFT/UÇUK)
9.BEYİN CERRAHİ / NÖROLOJİ
Ø YARA BAKIMI (BASI YARASI / CERRAHİ YARALAR
Ø KATATER BAKIMI (SANTRAL VENÖZ ÜRİNER)
Ø OPERASYON SONRASİ ENFEKTE SÜTÜR BAKIMI
10.ENDOKRİNOLOJİ
Ø YARA BAKIMI (DİYABETİK AYAK)
Ø KATATER BAKIMI (SANTRAL VENÖZ / ÜRİNER)
11.ÇOÇUK CERRAHİ
Ø YARA BAKIMI (BASI YARASI / CERRAHİ YARALAR
Ø KATATER BAKIMI (SANTRAL VENÖZ ÜRİNER)
Ø OPERASYON SONRASİ ENFEKTE SÜTÜR BAKIMI
12.KALP –DAMAR
Ø YARA BAKIMI (DİYABETİK AYAK)
Ø OPERASYON SONRASİ ENFEKTE SÜTÜR BAKIMI
13.DERMATOLOJİ
Ø BAKTERİYEL VE FUNGAL DERİ ENFEKSİYONLARI
Ø AYAK MANTARI
Ø UÇUK TEDAVİSİ
14. PREMATÜRE / YENİ-DOĞAN ÜNİTESİ
Ø GÖBEK KORDONU BAKIMI
15.ÜROLOJİ
Ø YARA BAKIMI (BASI YARASI / CERRAHİ YARALAR
Ø KATATER BAKIMI (SANTRAL VENÖZ ÜRİNER)
Ø FOURNIER GANGRENİ
16.KBB
Ø YARA BAKIMI (CERRAHİ YARALAR)
Ø KATATER BAKIMI (TRAKEOSTOMİ)
17.ACİL
Ø TRAVMATİK YARALANMALAR (ENFEKSİYONDAN KORUNMAK İÇİN)
18. DENTAL ALAN
Ø HER TÜRLÜ OPERASYON ÖNCESİ AĞIZ ANTİSEPTİĞİ
Ø HER TÜRLÜ OPERASYON ESNASI İRRİGİASYON AMAÇLI
Ø HER TÜRLÜ OPERASYON SONRASI AĞIZ İÇİ YARA ANSEPTİĞİ
Ø KANAL İRRİGASYON
Ø UÇUK /AFT / MANTAR TEDAVİSİ
Ø PROTEZ VE BRAKET VURUKLARINDA YARA TEDAVİSİ
Ø DAMAK VE DUDAK YARIKLARINDA YARA TEDAVİSİ
OSEPTİN UYGULAMA YÖNTEMLERİ
I-)YÜZEYSEL YARALARIN BAKIMINDA(SPREYMETODU):
1. Yara Temizliği
. Daha önce başka bir preparat kullanılmışsa: Serum Fizyolojik ile temizlenip steril spançla kurulanır.
. Daha önce Oseptin kullanılmışsa: Oseptin ile temizlenir (spreyle uygulanabilir veya Oseptin emdirilmiş spançla temizlenebilir.) Yara içi ve çevresi ayrı ayrı temizlenmelidir.
2.Yapılması gerekiyorsa cerrahi/mekanik debridman uygulanır. Örneğin, bisturi/küret/makas veya basınçlı su ile
3.Antisepsi
. Konsantre Oseptin yara ve çevresine: doyum noktasına ulaşıncaya kadar( her yere eşit miktarda gelinceye kadar) spreyle uygulanır.
. En az 1 dk etki süresi için beklenir.
4. Eğer kullanılacaksa debridman jeli( enzimatik/otolitik) kullanılır.
5. Sadece sargının yapışacağı yerler steril spanç ile kurulanıp, yara kapatılır.
II-) KAVİTELİ YARALARIN BAKIMINDA
( İRRİGASYON METODU):
1. Yara Temizliği
. Daha önce başka bir preparat kullanılmışsa: Serum Fizyolojik ile temizlenip steril spançla kurulanır.
. Daha önce Oseptin kullanılmışsa: İkinci basamaktan başlanır.
2. Antisepsi( Hasta Oseptin’in geri akacağı şekilde pozisyonlandırılır.)
. Konsantre Oseptin ile yara içi irrigasyonnu: kateter veya enjektör ile doyum noktasına ulaşıncaya kadar( saf Oseptin geri gelinceye kadar) yara cebi yıkanır.
3.En az 1 dk etki süresi için beklenir
4. Eğer kullanılacaksa debridman jeli( enzimatik/otolitik) kullanılır.
5. Sadece sargının yapışacağı yerler steril spanç ile kurulanıp, yara kapatılır.
III-) DERİ ALTINDA VEYA ÇOK AĞIR ENFEKSİYON OLAN YARALARDA( KOMPRES METODU):
1. Yara Temizliği( Yara içi ve çevresi)
. Daha önce başka bir preparat kullanılmışsa: Serum Fizyolojik ile temizlenip steril spançla kurulanır.
DOĞRU VE GÜVENLİ KULLANIM
1. ANTİMİKROBİYAL ÖZELLİĞİ OLAN ÜRÜNLERLE KARIŞTIRILMAMALI/BERABER KULLANILMAMALI
a. PVP – İyodin
. Batticon solüsyon/ pomad
. Betadine solüsyon/ pomad
. Sargı bezleri: inadine
b. Klorheksidin
. Solüsyon: Klorhex, Andorex,vb.
. Sargı bezleri: Bactigras
. Pomad: Bepanthene Plus krem, vb
c. Lokal Antibiyotikler
. Nitrofurazon: Furacin
. Mupirocin: Bactroban
. Gümüş sülfadiazine: Silverdin
. Bizmuth Tribromophenate emdirilmiş sargı bezi: Xeroform
2. SEYRELTME STERİL DİSTİLE SU İLE YAPILMALI( Oseptin yara, ağız ve kateter bakımında konsantre kullanılır. Seyreltme genellikle açık kemik kırıklarının yıkanması gibi mukoza irrigasyonlarında gereklidir.
3. BÜYÜK MİKTARLARDA YUTULMAMALI
4. ENJEKTE EDİLMEMELİ
KONTRAENDİKASYONLARI
. İÇERDİĞİ MADDELERDEN HERHANGİ BİRİNE KARŞI AŞIRI DUYARLILIĞI OLANLAR
. MESANE İRRİGASYONU
. KULAK ZARINDA KULLANIMI